Kadencja 2014-2018

(589) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mosina".

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości