Kadencja 2014-2018

(588) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie szczegółowego wykazu wydatków ponoszonych na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w 2016 r.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości