Kadencja 2014-2018

(587) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie przejazdu na ul. Sowinieckiej w Mosinie.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik 1 do odpowiedzi.pdf
Załącznik 2 do odpowiedzi.pdf


Lista wiadomości