Kadencja 2014-2018

(586) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przekazania informacji na temat oświetlenia świątecznego w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości