Kadencja 2014-2018

(585) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przekazania informacji o składowiskach ziemi z wykopów z podtorza oraz budowy dróg.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości