Kadencja 2014-2018

(584) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zwrócenia się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o uzyskanie informacji, czy na ul. Strzeleckiej można zamontować progi z

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości