Kadencja 2014-2018

(583) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie informacji na temat ilości zameldowanych osób na terenie Osiedla Leśnego w Czapurach.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości