Kadencja 2014-2018

(580) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wykazu podatków zbieranych przez sołtysów w drodze inkasa.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości