Kadencja 2014-2018

(576) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie wprowadzenia systemu powiadamiania mieszkańców przez sms.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości