Kadencja 2014-2018

(575) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie zamontowania kosza na śmieci przy ul. Głównej w Krośnie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości