Kadencja 2014-2018

(574) Zapytanie radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie pozwolenia na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Czapurach.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości