Kadencja 2014-2018

(573) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie udzielenia informacji publicznej, dotyczącej prowadzonej gospodarki finansowej przez Sołtysa Sołectwa Czapury.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości