Kadencja 2014-2018

(572) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie zaprojektowania przez architekta zieleni punktu widokowego w Wiórku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości