Kadencja 2014-2018

(570) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udostępnienia wniosków złożonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości