Kadencja 2014-2018

(568) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie wyrównania ul. Marii Dąbrowskiej oraz zabezpieczenia studzienek.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości