Kadencja 2014-2018

(567) Ponowiony wniosek radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie podatku, który wpływa od jednej z firm w Żabinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości