Kadencja 2014-2018

(565) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie wyrównania ul. Mieszka I przez firmę wykonującą budowę ul. Polnej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości