Kadencja 2014-2018

(564) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie odpowiedzi MK.003.158.2016 APR dotyczącej wyrównania i utwardzenia drogi w Czapurach.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości