Kadencja 2014-2018

(563) Zapytanie radnej Małgorzaty Rajkowskiej stanowiące ponowione zapytanie w sprawie obligacji emitowanych przez Gminę Mosina.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Lista wiadomości