Kadencja 2014-2018

(561) Interpelacja radnego Dominika Michalaka w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na zapytanie dotyczące projektu uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości