Kadencja 2014-2018

(560) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Gruszkowej w Czapurach.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości