Kadencja 2014-2018

(559) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Orzeszkowej i ul. 25 Stycznia.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości