Kadencja 2014-2018

(557) Wniosek radnej Marii Witkowskiej w sprawie postawienia znaku zakazu wjazdu autobusów w ul. Arciszewskiego w Rogalinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości