Kadencja 2014-2018

(556) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie dokonania przeglądu drzew rosnących wzdłuż ul. Sienkiewicza w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości