Kadencja 2014-2018

(555) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie drzew rosnących wzdłuż ul. Pożegowskiej w Mosinie.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości