Kadencja 2014-2018

(554) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie usystematyzowania formatu załączanych plików na stronę BIP.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości