Kadencja 2014-2018

(552) Zapytanie radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie obligacji emitowanych przez Gminę Mosina.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości