Kadencja 2014-2018

(550) Wniosek radnego Zbigniewa Grygiera w sprawie zamontowania nowej lampy na istniejącym słupie na placu zabaw w Rogalinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości