Kadencja 2014-2018

(549) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie wycięcia drzew przy ul. Konopnickiej; wykonania nitki wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Sosnowej w Pecnej; usunięcia zatoru na kanale Olszyn

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości