Kadencja 2014-2018

(548) Wniosek radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie podania informacji dotyczącej wysokości podatku od nieruchomości opłacanego przez firmę w Żabinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości