Kadencja 2014-2018

(547) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie wyrównania i utwardzenia drogi w Czapurach.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości