Kadencja 2014-2018

(545) Wniosek radnej Marii Witkowskiej w sprawie wykoszenia poboczy przy drodze wojewódzkiej 431 od Mosiny do Kórnika.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości