Kadencja 2014-2018

(544) Zapytanie radnej Marii Witkowskiej w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 431 w Rogalinie.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Trzecia udzielona odpowiedź.pdf
Czwarta udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości