Kadencja 2014-2018

(543) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur dotyczące ustalenia nowego przebiegu linii brzegowej rzeki Głuszynki.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości