Kadencja 2014-2018

(542) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie wyprofilowania ul. Sienkiewicza oraz ul. Reymonta w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości