Kadencja 2014-2018

(541) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie wymalowania "zebry" na ul. Lipowej w Krosinku, wymalowania linii ciągłej na moście w Krosinku, wykonania sygnalizacji świetlnej na moście w Kr

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości