Kadencja 2014-2018

(540) Zapytanie radnego Romana Kolankiewicza w sprawie kosztu budowy progów zwalniających na ul. Piotrowskiej i ul. Szkolnej w Daszewicach.

Zapytanie i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości