Kadencja 2014-2018

(538) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie umocnienia pobocza ul. Poznańskiej w Daszewicach.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości