Kadencja 2014-2018

(537) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie utwardzenia terenu wydzielonego pod przystanek w Daszewicach, ul. Leśna.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości