Kadencja 2014-2018

(536) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie ustawienia znaku zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t przy wjeździe do Daszewic.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości