Kadencja 2014-2018

(535) Wniosek radnej Marii Witkowskiej w sprawie ustawienia wiaty przystankowej w Rogalinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości