Kadencja 2014-2018

(534) Zapytanie radnej Marii Witkowskiej w sprawie przystanku PKS w Rogalinie.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości