Kadencja 2014-2018

(533) Zapytanie radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie budowy chodnika w ciągu ul. Poznańskiej w Czapurach.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawe Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości