Kadencja 2014-2018

(532) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie ustawienia koszy na śmieci; umycie mogiły rozstrzelanych; wykoszenie poboczy przy zbiorniku na ul. Wodnej.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Trzecia udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości