Kadencja 2014-2018

(530) Wniosek radnego Ryszarda Rybickiego w sprawie zamontowania tabliczek z nazwą ul. Boczna.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości