Kadencja 2014-2018

(528) Wniosek radnego Ryszarda Rybickiego w sprawie zamontowania lampy na ul. Krótkiej w Krośnie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości