Kadencja 2014-2018

(527) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie przycięcia gałęzi drzew rosnących wzdłuż ul. Klonowej w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości