Kadencja 2014-2018

(526) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie rozeznania możliwości realizacji przez Gminę Mosina inwestycji polegającej na przedłużeniu tunelu pod torami, w stronę ZUK.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości