Kadencja 2014-2018

(525) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie remontu chodnika przy ul. Szerokiej w Mieczewie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości