Kadencja 2014-2018

(522) Zapytanie radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie równania ul. Krętej i ul. Dolnej w Czapurach oraz obowiązujących zasad równania dróg w Gminie Mosina.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości